Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Att skaffa mopedkörkort

För att köra moped behöver du ett körkort i kategori AM med specialvillkor 120. Du kan få körkortet tidigast när du är 15 år. Du får även köra moped med till exempel B-körkort för personbil. För att köra mopedbil behöver du körkort i kategori AM/121.

Körkort för moped dvs. för kategori AM/120 får du efter att du klarat av följande tre steg:

1

Körkortstillstånd

För att skaffa körkort för moped ska du ansöka om körkortstillstånd . Du kan ansöka om tillståndet tidigast när du är 14 år. Tillståndet är i kraft i tre år. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet.

2

Förarutbildning

Du kan skaffa förarutbildning antingen via bilskolan eller med undervisningstillstånd eller genom att kombinera dessa. Du kan få körundervisning redan innan du ansöker om körkortstillstånd, om du är elev i en bilskola eller din lärare har beviljats undervisningstillstånd och du har fyllt 15 år.

Förarutbildningen för moped innefattar Utbildning för det första körkortet (4 timmar), om du inte har körkort för något annat motorfordon, t.ex. traktor eller mopedbil.

Från och med den 1 juli 2018 krävs ingen körundervisning för förarexamen, men deltagande i körundervisning rekommenderas för att klara av examen. Övningskörningen kan inledas tidigast som 15-åring. Det krävs mångsidiga kunskaper för att köra i vägtrafik. Läs mer på webbplatsen Körskicklighetens ABC om allt du behöver kunna för att vara en säker förare i trafiken. Bekanta dig även med allmänna grundläggande förarkunskaper och det studiematerial som finns på nätet.

3

Förarexamen

 

Syftet med förarexamen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer samt kan handla som en ansvarsfull förare i trafiken. Förarexamen för moped består av ett teoriprov och ett manöverprov.

Du får delta i teoriprovet en månad innan du fyller 15 år. Du ska ha med dig ett intyg över genomförd utbildning för det första körkortet, om det är fråga om ditt första körkort. Om du är minderårig måste du även ha vårdnadshavarens undertecknade samtycke .

För att få delta i manöverprovet måste du först ha klarat av teoriprovet. Du kan delta i manöverprovet tidigast när du är 15 år.

Observera att vid körning av en moped bör användas en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik och skyddsglasögon om hjälmen inte har visir och skyddande och säkerhetsförbättrande kläder. Detta inkluderar långärmad jacka och långbyxor av intakt och nötningsbeständigt material. Till exempel collegebyxor, träningsoveraller, vindoveraller eller leggings är inte lämpliga kläder om de inte särskilt godkänts för användning i vägtrafik. Dessutom stadiga och tättslutande skor. Vi rekommenderar även användning av skyddande handskar.

Denna skyddsutrustning bör alltid användas vid körning, körundervisning och förarexamen med moped. Att använda behörig utrustning är en förutsättning för att kunna delta i provet.

Mopon käsittelykokeen tehtävät videoina

Körkortstillstånd, teoriprov och manöverprov vid Ajovarmas serviceställe

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Där avläggs även teoriprovet och körprovet. Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand: 

Boka tid till Ajovarmas närmaste serviceställe (Extern länk)

Traficoms riksomfattande kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Körkortet skickas direkt hem

Efter godkänt manöverprov får du ett intyg över förarexamen. Intyget fungerar som ditt körkort om du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Intyget gäller i sex månader och endast på det finländska fastlandet. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.

Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt manöverprov.

Körrätt med AM-kort

Det är obligatoriskt med körkort för moped (AM/120) för förare som är födda 1985 eller senare.  För att köra mopedbil krävs alltid körkort. Från och med den 19 januari 2013 ger inte körkort för moped (AM/120) längre körrätt för mopedbil, utan det krävs ett separat körkort (AM/121) eller t.ex. körkort för personbil för att köra mopedbil.

Uppdaterad