Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Övningstillstånd för motorcykel

Då du utför förarexamen för motorcykelkörkort kan du ansökan om ett övningstillstånd för motorcykel. Övningstillståndet ger dig rätt att självständigt övningsköra med motorcykel innan du utför körprovet.

Förutsättningar för beviljande av övningstillstånd för motorcykel

  1. Du har ett giltigt körkortstillstånd .
  2. Du har avlagt den obligatoriska undervisningen*.
  3. Du har fått godkänt i teoriprovet för motorcykelkörkort.
  4. Du har fått godkänt i manöverprovet för motorcykelkörkort.
  5. Du har inte meddelats körförbud vid ansökningstidpunkten eller fem år före tillståndsbeslutet.

*Ifall du anhåller om körkort för första gången innehåller den krävda undervisningen utbildning för det första körkortet samt fyra timmars obligatorisk körundervisning med undervisningstillstånd eller i bilskola.

Obs! Om du har haft motorcykelkörkort i minst två år och vill uppgradera körkortskategori kan övningstillståndet beviljas genast då du har utfört manöverprovet. I sådana fall krävs ingen undervisning, och teoriprovet behöver inte avläggas på nytt.

För övningskörningen ska man använda sådan motorcykel som hör till den körkortskategori som man skaffar körkort för. Observera, att kraven på fordon som används vid examen (Extern länk) är striktare. Personen som avlägger körkort är en ansvarig förare under den tid som övningskörningen sker.

  • Vårdnadshavarens samtycke för övningstillstånd ska bifogas som en bilaga till ansökan om den sökande avlägger körkort i kategori A1 och är under 18 år. I sådana fall ska vårdnadshavaren med samtyckesblanketten också utse en instruktör för övningskörningen. Den utsedda instruktören följer med övningen och hur körförmågan utvecklas.

Beviljande av övningstillstånd och giltighetstid

Om din ansökan har alla de uppgifter som krävs, bilagorna är i skick och förutsättningarna för beviljande av tillståndet uppfylls, får du övningstillståndet med dig genast. I övningstillståndet noteras personen som övar, och den motorcykelkategori som avläggs. Motorcykeln ska uppfylla de krav som finns på den kategori som avläggs. Kom ihåg att använda övningsfordonmärket (den vita triangeln) när du tränar.

Övningstillstånd beviljas för tre månader. Nytt tillstånd beviljas endast med vägande skäl.

Uppdaterad