Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Att skaffa personbilkörkort

För att föra fram en person- eller paketbil behöver du ett körkort i kategori B. Det kan du i regel få tidigast som 18-åring genom att gå igenom följande tre steg:

1

Körkortstillstånd

För att få körkort krävs körkortstillstånd . Tillståndet kan beviljas personer som minst 16 år. Tillståndet är i kraft i tre år. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen . Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet.

2

Förarundervisning

Du kan skaffa förarundervisning antingen via bilskolan eller med undervisningstillstånd  eller genom att kombinera dessa. Du kan få undervisning redan innan du ansöker om körkortstillstånd, om du är elev i en bilskola eller din lärare har beviljats undervisningstillstånd.

Förarundervisningen  för personbil innefattar minst 18 timmar undervisning.Dessutom ska du gå minst 4 timmar Utbildning för det första körkortet om du inte har körkort för något annat motorfordon, t.ex. moped.

3

Förarexamen för personbil

Syftet med förarexamen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och miljöer samt kan handla som en ansvarsfull förare i trafiken. Förarexamen  består av ett teoriprov och ett körprov.

Du får delta i teoriprovet  (Extern länk)en månad innan du fyller 18 år. Om du har beviljats åldersdispens är åldersgränsen 17 år. Du ska ha med dig ett intyg över genomförd utbildning för det första körkortet, om det är fråga om ditt första körkort.

För att få delta i körprovet  (Extern länk)måste du först ha klarat av teoriprovet. Du ska ha med dig det ursprungliga undervisnings- och examensintyget (Extern länk) (E100 i pappersform) som du fått av bilskolan eller din undervisningstillståndslärare över erhållen undervisning, intyget över riskutbildning och åldersdispensen, om du beviljats sådan. Du kan delta i körprovet tidigast när du är 18 år. Om du har beviljats åldersdispens är åldersgränsen 17 år.

Körkortstillstånd, teoriprov och körprov vid Ajovarmas serviceställe

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Där avläggs även teoriprovet och körprovet. Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand. 

Boka tid till Ajovarmas närmaste serviceställe (Extern länk)

Traficoms riksomfattande kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Körkortet skickas direkt hem

Efter godkänt körprov får du ett examensintyg som du kan använda för att köra i Fastlandsfinland under sex månader. Intyget fungerar som ditt körkort när du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.

Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt körprov. Ett körkort för personbil är i kraft i 15 år. Efter det måste det förnyas .

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad