Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Förarexamen

Syftet med förarexamenen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer. Efter att du avlagt förarexamen kan du agera som en ansvarsfull förare i trafiken.

Examens skyfte

Syftet med förarexamenen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer. Efter att du avlagt förarexamen kan du agera som en ansvarsfull förare i trafiken.

Förarexamen avläggs vid Ajovarmas serviceställe (Extern länk).

Förarexamen består av ett teoriprov och ett körprov. I vissa kategorier ingår dessutom ett manöverprov som kan inkluderas i körprovet eller utföras som ett separat prov.

Förutsättningar för att delta i förarexamen

1

Du uppfyller det föreskrivna ålderskravet

2

Du har ett giltigt körkortstillstånd

3

Du har inte meddelats körförbud

4

Du har fått förarutbildning för examenskategorin

Tidsbokning för förarexamen

Teori-, manöver- och körproven för förarexamen utförs vid Traficoms serviceproducent Ajovarmas serviceställe.

Hur underkända teori- och körprov överklagas

Omprövning av examensmottagarens beslut kan begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Handläggningen av en begäran om omprövning är avgiftsbelagd (50 €) och utsökbart enligt lagen om grunderna för avgifter till staten utan separat beslut. En anvisning om hur man begär omprövning bifogas det e-postmeddelande med respons som skickas till kunden.

Frågeregistret för teoriprovet är mycket begränsad. Därmed ägnas särskild uppmärksamhet åt att minska missbrukspotentialen för examens tillförlitlighet och funktionalitet, och därför överlåts inte provfrågorna utanför provsituationen. Överlåtning av frågorna skulle äventyra pålitligheten och lämpligheten av provet och examinatorernas jämlikhet i framtiden.

Teoriprov utförs årligen totalt cirka 150 000 stycken. Därmed finns det tyvärr ingen möjlighet att ge en detaljerad feedback eller genomgång av provfrågårna. Utvärderingen av examenssvaren görs automatiskt och opartiskt av datasystemet, uteslutande baserat enbart på svarsvärdet av examenssvaren. Det är provprestationen som bedöms, inte examinatorn. Alla som utfört teoriprov får feedback på provresultat via e-post eller papper, vilket berättar antalet korrekta och felaktigt besvarade frågor per ämne. Examinatorn och läraren lönar sig utnyttja feedbacken genom att noggrant genomgå den och fokusera studier och träning till särskilt de ämnen som är minst i besittning.

Alla provfrågor har upprättats eller genomförts av Traficmos sakkunniga. Varje fråga måste därför ha passerat en tät översyn för att säkerställa såväl substansens innehåll som entydligheten av frågorna. Frågornas kvalitet och funktionalitet övervakas ständigt av Traficom, både i allmänhet och i individuella provfrågor. Om en fråga i allmänhet visar sig vara för svår kan den redigeras eller tas bort från frågeregistret. På samma sätt kan frågor som visar sig vara för lätta eller blir sådana över tid,  redigeras eller tas bort helt eller för begränsad tid.

Övrig respons, till exempel om kvaliteten på kundbetjäningen, kan ges till Ajovarma eller via e-post på adressen kirjaamo(at)traficom.fi.

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad