Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Krav på fordon som används vid examen

För manöver- och körprovet behöver du ta med dig ett fordon med vilket examen avläggs

Hos Ajovarma finns inga fordon som skulle kunna användas för examen. Du kan fråga t.ex. bilskolor om möjligheten att hyra ett fordon. Fordonet som används vid förarexamen ska vara trafikdugligt och det får inte finnas några betydande brister i fordonet. Om betydande brister upptäcks i examensfordonet, kan körprovet inte genomföras.

 

  I stället för ett tvåhjuligt fordon kan ett trehjuligt fordon användas, om elevens men, sjukdom eller skada förutsätter det enligt ett läkarutlåtande. Körrätten ska förenas med ett villkor om rätt att köra trehjuligt fordon.

  Kravet på totalvikten som gäller examensfordon i kategori C1 och kravet om färdskrivare tillämpas inte, om den som avlägger examen har en sjukdom eller skada som gör att denne endast kan köra sådana fordon som är utrustade med särskilda manöverorgan och som på grund av totalvikten på fordonets utrustning utgör en lastbil.

  Sökanden ska visa detta genom ett läkarutlåtande och vid behov genom ett intyg över avlagt körprov. Körrätten ska begränsas till det berörda fordonet eller till en sådan kombination i kategori E vid andra än kommersiella körningar.

   

   

  Uppdaterad