Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Körkortstillstånd

Innan du kan anmäla dig till förarexamen måste du ha ett körkortstillstånd. Du ska även ansöka om körkortstillstånd om du förnyar ditt körkort när dess giltighetstid löper ut.

Traficom kan bevilja dig körkortstillstånd om

 • du uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för den aktuella körkortskategorin,
 • du har vanlig vistelseort i Finland eller studerar i Finland och studierna har pågått i minst sex månader,
 • du inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat.

Körkortstillstånd kan beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskraven för körkortskategorin. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet uppfylls.

Körkortstillståndet giltigt i tre år. Körkortstillståndet för den kategori som ska avläggas ska vara i kraft när du kommer till teori-, manöver- och körprovet.

Ansökan om körkortstillstånd

Det finns två olika sätt att ansöka om körkortstillstånd:

 • Du kan ansöka om körkortstillstånd genom Traficoms e-tjänst  (Extern länk)om användarvillkoren av tjänsten uppfylls. Körkortstillstånd söks beroende på situation via tjänsten Första körkortet, Uppgradera ditt körkort eller Förnya ditt körkort.
 • Boka tid för att fylla i och lämna in ansökningsblanketten hos Traficom serviceproducent Ajovarmas serviceställe. (Extern länk) Blanketten får du från Ajovarma.

Bilagor för körkortstillstånd

 • Ditt nuvarande körkort. Om du inte har ett körkort sen tidigare, ta med dig pass eller ett bildförsett identitetskort för att styrka din identitet.
 • 2 passfoton. Om du har ett giltigt finskt pass eller identitetskort behövs inga nya passfoton för körkortet. Foton behövs inte heller om du har lämnat in foton för körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare den 1 januari 2013 eller senare. Läs om kraven för fotografier i polisens anvisningar för passfoto. (Extern länk)
  • Obs! Fotoaffärer kan inte skicka passfoton elektroniskt till Traficom. Detta betyder att du inte kan använda bildkoden som du fått av fotoaffären när du ansöker om körkort. Traficom kan använda passfoton som skickats till polisen elektroniskt först efter att de använts vid beviljande av pass eller personkort.
 • Ett läkarutlåtande, dock med beaktande av följande undantag:
  • När du ansöker om körkortstillstånd för ditt första körkort i grupp 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B och BE) kan du ge en egen försäkran om hälsotillstånde (Extern länk) om du vill. Då behöver du inte bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan.
  • Om du har ett giltigt körkort och du vill höja din körrätt inom grupp 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B och/eller BE) eller grupp 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och/eller DE), behöver du inte något läkarutlåtande.
  • Du behöver inget läkarutlåtande om du är yngre än 44,5 år och förnyar ditt körkort i grupp 2.
  • Du behöver inget läkarutlåtande om du har ett körkort i grupp 1 och förnyar det senast på din 70-årsdag.
 • Utifrån en förarexamen som du avlagt inom försvarsmakten kan du med körkortstillstånd ansöka om att höja din körrätt utan examen. Som bilaga till ansökan om körkortstillstånd ska du lämna in försvarsmaktens examensintyg, som har utfärdats högst tre år tidigare. Då behöver du inte heller bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan.
 • Vid höjning av en motorcykelkategori genom undervisning ska du uppvisa ett utbildningsintyg när du ansöker om körkortstillstånd.

 

OBS! Läkarutlåtandet ska lämnas på blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122). Ett läkarutlåtande på någon annan blankett för läkarutlåtanden kan inte godkännas för ansökan om körkortstillstånd. Läkare har blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) till sitt förfogande. Läkarutlåtandet om körförmåga är i kraft i 6 månader. Se till att du får rätt blankett (Extern länk) av läkaren.

Om du har ett körkort i grupp 1 och ansöker om körkortstillstånd för ett körkort i grupp 2 (buss eller lastbil), behöver du alltid lämna in blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122).

Blanketten Läkarutlåtande som hör till ett medicinskt specialområde (F127) godkänns inte som bilaga till ansökan om körkortstillstånd.

Körkortstillstånd vid Ajovarmas serviceställe

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Ta reda på var ditt närmaste Ajovarma-serviceställe (Extern länk) finns och boka tid (Extern länk) för att skaffa körkort.

Traficoms riksomfattande kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad