Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Trafikförseelser

Trafikövervakningen och trafikförseelser faller under polisens befogenheter. Traficom upprätthåller emellertid körkortsuppgifterna i fordonstrafikregistret och skickar en skriftlig påminnelse om körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till en eller flera trafikförseelser.

Trafikförseelser

I brevet sägs det att polisen bör pröva möjligheten att meddela körförbud i följande fall:

  • om körkortsinnehavaren minst tre gånger inom ett år eller fyra gånger inom två år gör sig skyldig till en trafikförseelse,
  • om körkortsinnehavaren efter att ha haft körkort för bil i mindre än två år gör sig skyldig till minst två trafikförseelser inom ett år eller minst tre trafikförseelser inom två år eller
  • personen har haft körkort för motorcykel i mindre än två år, men inte körkort för bil, och gör sig skyldig till minst två trafikförseelser inom ett år eller minst tre trafikförseelser inom två år.

Den uppföljningstid som nämns i påminnelsen räknas ett eller två år bakåt från dagen för den senaste trafikförseelsen. Betalning av eventuella böter inverkar inte på beräkningen av återkommande förseelser eller utskickandet av påminnelsebrev.

Polisen kan emellertid meddela körförbud redan för en enda allvarlig trafikförseelse. Sådana förseelser är till exempel äventyrande av trafiksäkerheten som visar på allvarlig likgiltighet eller obehörigt framförande av fordon.

Uppgifter om trafikbrott förvaras i registret som regel i 5 år

Enligt lagen om transportservice (V avd. 2 kap. 6 §), som trädde i kraft den 1 juli 2018, ska uppgifter om brott och om brottspåföljder raderas genast då de har blivit obehövliga. Uppgifter om trafikbrott (t.ex. rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet) innehåller uppgifter om anmälningar och avgöranden som gäller trafikbrott samt körförbud.

Dessa uppgifter raderas från registret i regel fem år efter att beslutet om brottet eller påföljden har vunnit laga kraft

Utbildning i anslutning till körförbud

För en ny förare gäller strängare uppföljning än för andra förare i två år från och med att den första körrätten för bil eller motorcykel erhållits. Under denna tid kan hen meddelas körförbud om hen har gjort sig skyldig till ett eller flera trafikbrott eller en eller flera trafikförseelser. För att förebygga förarens riskbeteende är efterutbildning ett villkor för att körkortet ska återlämnas efter att körförbudet upphört.

Utbildningen kan anslutning till körförbud tar upp riskbeteende och dess inverkan på trafiksäkerheten. Utbildningen består av teoriundervisning som omfattar enskilda uppgifter och gruppdiskussioner. Utbildningens omfattning är fyra timmar och den kan även genomföras som nätstudier via distansförbindelse.

Utbildningen kan genomföras hos en bilskola eller en av Trafi särskilt godkänd aktör i trafiksäkerhetbranschen. Utbildningen kan genomföras under körförbudet eller efteråt.

Polisen återställer körrätten när utbildningen har slutförts, ett intyg över utbildningen har lämnats in till polisen och körförbudet har upphört.

Uppdaterad