Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin

B-luokan ikävaatimus on tavallisesti 18 vuotta. Ikävaatimus voi poikkeuksellisesti olla 17 vuotta joko Traficomin myöntämän ikäpoikkeusluvan tai ammatillisen kuljettajakoulutuksen perusteella.

Ikäpoikkeuslupahakemusten käsittely on ruuhkautunut

Tällä hetkellä jonossa on noin 4800 hakemusta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Parhaillaan käsitellään ikäpoikkeuslupahakemuksia, jotka on saapuneet kesä-heinäkuun vaiheteessa.  (Päivitetty 11.10.2021)

Tiedustelut eivät nopeuta hakemuksen käsittelyä. Jos olet lähettänyt hakemuksesi yllä olevan ajankohdan tienoilla tai sen jälkeen, pyydämme, ettet vielä tiedustelisi hakemuksen käsittelystä, koska tiedusteluihin vastaaminen ruuhkauttaa tilannetta entisestään.

Otamme sinuun yhteyttä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä. Muussa tapauksessa päätös saapuu postitse. Myönnetty lupa näkyy Traficomin  asiointipalvelussa (Ulkoinen linkki) omissa tiedoissa, joihin pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos olet lähettänyt hakemuksesi Traficomille ennen yllämainittua ajankohtaa ja epäilet, ettei se ole saapunut, voit kysyä hakemuksesi tilannetta Traficomin asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@traficom.fi

Luvan myöntämisen edellytykset 

Henkilöauton ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Luvan myöntäminen perustuu aina Traficomin harkintaan alla olevien edellytysten mukaisesti. 

Erityisiä syitä ovat pitkät etäisyydet tai puuttuvat joukkoliikenneyhteydet, jotka säännöllisesti hankaloittavat pääsemistä kouluun, työhön, työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen. Syynä voi olla myös hakijan terveydelliset syyt, jotka hankaloittavat tai estävät säännöllistä kulkemista. 

Kohtuulliseksi määritellyt matkat ja matka-aikojen rajat

Kuljettavien matkojen tulee ylittää jonkun seuraavista kohtuulliseksi määritellyn matkan tai matka-ajan rajoista: 

  • vähintään tunnin kestävät yhdensuuntaiset matkat joukkoliikenteellä; tai 
  • vähintään viiden kilometrin yhdensuuntaiset kävelymatkat, kun joukkoliikennettä ei ole käytettävissä; tai 
  • harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuvat vähintään 1h 30min kestävät yhdensuuntaiset matkat 

Matkan kesto tai pituus on reittioppaan, karttapalvelun tai muun vastaavan yleisesti käytössä olevan palvelun oletusasetusten mukainen yhdensuuntainen reitti ovelta ovelle. Jos matka-aika joukkoliikenteellä kestää alle tunnin, mutta joukkoliikenneyhteydet kulkevat vain harvoin, matkaan voidaan laskea mukaan joukkoliikenteen vuorojen odotusaika (esim. koulun päättymisen ja ensimmäisen mahdollisen vuoron lähtöajan välinen aika). Kohtuullisena matka-aikana pidetään tällöin alle 1h 30 min kestävää matkaa per suunta.  

Lupa myönnetään arvioiden ensisijaisesti nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta. Hakijan omien kulkemistarpeiden lisäksi poikkeusluvan hakijalla voi olla myös jokin muu erityinen tarve ajokortille, kuten välttämätön kulkemistarve, joka on syntynyt perheessä tapahtuneesta ennalta arvaamattomasta muutoksesta tai perheen toimeentulon turvaaminen ja osallistuminen perheen välttämättömien asioiden hoitamiseen.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Ikäpoikkeuslupaa voi hakea 4 kuukautta ennen kuin nuori täyttää 17 vuotta. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä, mutta kuljettajantutkinnon nuori voi suorittaa vasta 17 vuotta täytettyään. Kaiken pakollisen kuljettajaopetuksen voi suorittaa jo 16-vuotiaasta alkaen eli ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä. Saatu opetus ei vanhene. 

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Hakemuslomake on huoltajan vakuutuksista johtuen allekirjoitettava käsin tai varmennettava sähköisellä allekirjoituksella. Hakemus katsotaan puutteelliseksi, eikä käsittelyä voida aloittaa, jos huoltajan allekirjoitus puuttuu. 

Lomakkeen ja sen liitteet voi postittaa tai lähettää sähköpostilla. Ne voidaan skannata tai kuvata sähköpostin liitteeksi, kunhan ne ovat riittävän laadukkaita ja luettavissa. Kaikkien todistusten tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettuja. Asian käsittelyä nopeuttaa mahdollisimman huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Mikäli lähetät ikäpoikkeuslupahakemuksen sähköpostilla, laita aihekenttään otsikoksi: ikäpoikkeuslupa + hakijan sukunimi etunimi.

Huom! Kirjaamo ei voi avata liitteitä pilvipalveluista, vaan niiden on oltava sähköpostissa tiedostoliitteinä. Henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa sähköpostilla kannattaa käyttää salattua yhteyttä, jolla varmistetaan, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi. Lue ohjeet tästä. (Ulkoinen linkki) Hakemuksen voi saattaa vireille joko sähköpostitse kirjaamo@traficom.fi  tai postitse lähettämällä hakemus osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Alla olevista alasvetovalikoista löydät tarkemmat, perustekohtaiset ohjeet sekä tiedot tarvittavista liitteistä

Myönnetty lupa näkyy Traficomin asiointipalvelussa (Ulkoinen linkki) omissa tiedoissa, joihin pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Varsinainen lupapäätös saapuu postitse kotiosoitteeseen.  

Kun lupa on myönnetty, voi 17 vuotta täytettyään suorittaa B-luokan teoriakokeen ja lupapäätöksen saavuttua ajokokeen.  Lupapäätös on pidettävä mukana ajaessa aina 18-vuotiaaksi saakka, myös ajokoetta suoritettaessa, ja esitettävä tarvittaessa poliisille. Tutkintoon pääsemiseksi tulee hakea erikseen ajokorttilupaa. Ajokorttiluvan (Ulkoinen linkki) B-luokalle voi hakea aikaisintaan 16-vuotiaana. 

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 €, 1.1.2021 alkaen 110€). Lasku lähetetään hakijalle, kun päätös on tehty. Jos päätös katoaa tai tuhoutuu, kopion päätöksestä voi pyytää Traficomista asiakaspalvelu(at)traficom.fi.

Ikäpoikkeusluvalla ei saa ajaa Ahvenanmaalla, Ruotsissa eikä Virossa. Ajokortin kelpoisuus 17-vuotiaana ko. alueilla on tarkistettu paikallisilta viranomaisilta. Muiden maiden osalta ajokortin kelpoisuus tulee tarkistaa paikallisilta viranomaisilta.

TUTUSTU MYÖS

Onko nuoresi hankkimassa ajokorttia? Ajokortti tarkoittaa nuorelle uusia asioita, mutta vanhemmatkin ovat silloin uuden ja jännittävän tilanteen edessä. Katso Liikenneturvan sivuilta vinkkejä siihen, mistä kaikesta on hyvä olla tietoinen ja mistä puhua oman nuoren kanssa, kun ajokortin suorittaminen on mietinnässä tai kun tuore ajokortti polttelee hänen taskussaan