Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Kuljettajantutkinnon tarkoituksena on varmistaa, että hallitset kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat ja kykenet soveltamaan niitä vaihtelevissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Kuljettajantutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia vastuullisena kuljettajana liikenteessä.

Tutkinnon tavoite

Kuljettajantutkinnon tarkoituksena on varmistaa, että hallitset kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat ja kykenet soveltamaan niitä vaihtelevissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Kuljettajantutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia vastuullisena kuljettajana liikenteessä.

Kuljettajantutkinto suoritetaan Ajovarman palvelupisteessä (Ulkoinen linkki).

Kuljettajantutkinto jakautuu teoria- ja ajokokeeseen. Joissain luokissa on lisäksi käsittelykoe, joka voi sisältyä ajokokeeseen tai se suoritetaan omana kokeenaan.

Kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset

1

Täytät säädetyn ikävaatimuksen

2

Sinulla on voimassa oleva ajokorttilupa

3

Et ole ajokiellossa

4

Olet suorittanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen

Ajanvaraus kuljettajantutkintoon

Kuljettajantutkinnon teoria-, käsittely- ja ajokokeet suoritetaan Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä.

Hylätystä teoria- ja ajokokeesta valittaminen

Tutkinnon vastaanottajan tekemästä päätöksestä voi hakea oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta. Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen (50 €) ja valtion maksuperustelain mukaan ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyy asiakkaan sähköpostiin lähetettävän palautteen liitteestä.

Teoriakokeen kysymyspankki on varsin rajallinen, jolloin kokeen luotettavuuden ja toimivuuden kannalta erityistä huomiota on kiinnitetty väärinkäytösmahdollisuuksien vähentämiseen eikä koekysymyksiä sen takia luovuteta koetilanteen ulkopuolelle. Kysymysten luovuttaminen vaarantaisi kokeen luotettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden sekä kokeen suorittajien yhdenvertaisuuden jatkossa.

Teoriakokeita suoritetaan vuosittain yhteensä noin 150 000 kappaletta. Yksityiskohtaiseen koepalautteen antamiseen tai koekysymysten läpikäymiseen ei siten valitettavasti ole mahdollisuutta. Tutkintovastausten arviointi tapahtuu tietojärjestelmässä automaattisesti ja puolueettomasti, yksinomaan tutkintovastausten vastausarvon perusteella. Arvosteltavana on koesuoritus, ei sen suorittaja. Jokainen teoriakokeessa käynyt saa sähköpostitse tai paperilla palautteen koetuloksistaan, jossa on kerrottu aihepiirikohtaisesti oikeiden ja väärin vastattujen kysymysten lukumäärä. Kokeen suorittajan ja opettajan kannattaa hyödyntää palaute käymällä se yhdessä huolellisesti läpi ja suunnata opiskelu ja harjoittelu erityisesti niihin aihealueisiin, jotka koetuloksen perusteella ovat heikoimmin hallinnassa.

Kaikki teoriakoekysymykset on laadittu tai käyty läpi Traficomin asiantuntijoiden toimesta. Kunkin kysymyksen on siten täytynyt läpäistä tiukka seula sekä asiasisällön oikeellisuuden että kysymysten yksiselitteisyyden varmistamiseksi. Kysymysten laatua ja toimivuutta seurataan jatkuvasti Traficomissa sekä yleisellä tasolla että yksittäisten koekysymysten osalta. Jos jokin kysymys osoittautuu yleisesti liian vaikeaksi, sitä voidaan muokata tai se voidaan poistaa kysymyspankista. Vastaavasti liian helpoksi osoittautuvat tai sellaiseksi ajan myötä muuttuvat kysymykset voidaan ottaa käyttöön muokattuina tai ne voidaan poistaa käytöstä kokonaan tai määräajaksi.

Muista tekijöistä, kuten asiakaspalvelun laadusta, palautetta voi antaa Ajovarmaan tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.

Asiakaspalveluapuri

Etkö löytänyt tarvitsemaasi tietoa? Asiakaspalveluapurimme auttaa.

Tutustu myös ajokorttiaiheiseen IG-tiliimme!

Tililltä saat hyödyllisiä vinkkejä ja tärkeää tietoa ajokortin hankinnasta, kuljettajantutkinnosta sekä vastuullisesta liikkumisesta liikenteessä.

Päivitetty