Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Ajokortti-info.fi.

Situationen beträffande webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk) till vissa delar. Däremot uppfyller webbplatsen de kritiska kraven på nivåerna A och AA enligt WCAG-kriterierna. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehållet som nämns nedan är inte tillgängligt av följande anledningar:

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019  (Extern länk)har inte iakttagits

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

  1. (WCAG 1.4.5) På vissa innehållssidor finns bilder som innehåller text som saknar beskrivande textalternativ.
  2. (WCAG 1.3.1) I tjänsten finns tabellstrukturer där kolumnernas rubriker inte har angetts i koden.
  3. (WCAG 1.3.1) Det finns små brister i användningen av rubriknivåer. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte märkts ut som rubriker i koden.
  4. (WCAG 1.1.1) Vissa PDF-dokument innehåller diagrambilder som saknar textalternativ.
  5. (WCAG 1.3.1) Vissa PDF-dokument har brister i layouten som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tomma radbrytningar och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå).
  6. (WCAG 1.3.1)Tabellstrukturerna i vissa PDF-dokument innehåller brister som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden och likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller).
  7. (WCAG 1.3.1) Fotnoterna i vissa PDF-dokument har inte länkats till texten och det är svårt att tolka dem med skärmläsare.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den lagstiftning som tillämpas (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

  1. På Traficoms Youtube-kanal och Dreambroker-tjänst finns videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020. En del av detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Utlåtandet granskades senast den 9 mars 2021.

Respons och kontaktuppgifter

Noterade du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda information och innehåll i ett tillgängligt format så fort som möjligt! Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten eller per e-post.

Lämna respons om tillgängligheten med denna webblankett  (Extern länk)

Respons kan skickas per e-post till: kirjaamo(at)traficom.fi

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Uppdaterad