Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

För att köra säkert i trafiken krävs mångsidig kompetens. ABC i körskicklighet innehåller det du måste känna till och kunna för att bli godkänd i förarexamen.

För att få körkort måste du behärska kunskap och färdigheter i anslutning till såväl fordonet och framförandet av det som ditt eget agerande.

  1. Hantering och kontroll av fordonet
  2. Beaktande av övriga trafikanter, i synnerhet fotgängare och cyklister
  3. Förutseende och hantering av trafiksituationer

Dra nytta av ABC i körskicklighet

Bekanta dig närmare med innehållet i ABC i körskicklighet och tipsen om hur man lär sig bli en ansvarsfull förare här.

Kom ihåg att den obligatoriska undervisningen endast är ett minimum och att hur mycket tilläggsundervisning och övning du eventuellt behöver alltid är personligt. Ta tillsammans med din lärare ställning till när dina kunskaper och din förmåga är på en sådan nivå att det lönar sig att försöka avlägga förarexamen.

Uppdaterad