Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Hantering och kontroll av fordonet

Som förare har du ansvar för både din egen och dina passagerares säkerhet, och dessutom för andra personers säkerhet i trafiken.

Kunskapsmål

  • Du känner till fordonets manöverorgan och säkerhetsanordningar.
  • Du har kontroll över fordonet samt över dess riktning och hastighet, och vet hur mycket utrymme fordonet kräver.
  • Du förstår riskerna i fråga om hantering och kontroll av fordonet och ditt eget ansvar på denna punkt.
  • Du behärskar ett ekonomiskt och miljövänligt fordonsbruk och körsätt.
Uppdaterad