Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Att skaffa mopedbilkörkort

För att köra mopedbil behöver du ett körkort i kategori AM med specialvillkor 121. Du får även köra mopedbil med B-körkort för personbil.

Körkort för mopedbil dvs. för kategori AM/121 får du efter att du klarat av följande tre steg:

1

Körkortstillstånd

För att skaffa körkort i kategori AM/121 ska du ansöka om körkortstillstånd. (Extern länk) Du kan ansöka om tillståndet tidigast när du är 14 år. Det är i kraft i tre år. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet.

2

Förarutbildning

Du kan skaffa förarutbildning antingen via bilskolan eller med undervisningstillstånd (Extern länk)eller genom att kombinera dessa. Du kan få undervisning redan innan du ansöker om körkortstillstånd, om du är elev i en bilskola eller din lärare har beviljats undervisningstillstånd och du har fyllt 15 år.

Förarutbildningen för mopedbil innefattar Utbildning för det första körkortet (Extern länk) (4 timmar), om du inte har körkort för något annat motorfordon, t.ex. traktor eller moped.

Från och med den 1 juli 2018 krävs ingen körundervisning för förarexamen, men deltagande i körundervisning rekommenderas för att klara av examen. Övningskörningen kan inledas tidigast som 15-åring.

3

Förarexamen

Syftet med förarexamenen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer samt kan handla som en ansvarsfull förare i trafiken. Förarexamen (Extern länk) består av ett teoriprov och ett körprov.

Du får delta i teoriprovet en månad innan du fyller 15 år. Du ska ha med dig ett intyg över genomförd utbildning för det första körkortet (4 timmar), om det är fråga om ditt första körkort. Om du är minderårig måste du även ha vårdnadshavarens undertecknade samtycke .

För att få delta i körprovet måste du först ha klarat av teoriprovet. Du kan delta i körprovet tidigast när du är 15 år.

Vid körning av en fyrhjuling utan sluten karosskonstruktion bör användas en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik och skyddsglasögon om hjälmen inte har visir och skyddande och säkerhetsförbättrande kläder. Detta inkluderar långärmad jacka och långbyxor av intakt och nötningsbeständigt material. Till exempel collegebyxor, träningsoveraller, vindoveraller eller leggings är inte lämpliga kläder om de inte särskilt godkänts för användning i vägtrafik. Dessutom stadiga och tättslutande skor. Vi rekommenderar även användning av skyddande handskar.

Denna skyddsutrustning bör alltid användas vid körning, körundervisning och förarexamen med fyrhjuling utan sluten karosskonstruktion. Att använda behörig utrustning är en förutsättning för att kunna delta i provet.

Körkortstillstånd, teoriprov och körprov vid Ajovarmas serviceställe

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Där avläggs även teoriprovet och körprovet. Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand: 

Boka tid till Ajovarmas närmaste serviceställe (Extern länk)

Traficoms riksomfattande kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Körkortet skickas direkt hem

Efter godkänt körprov får du ett intyg över förarexamen. Intyget fungerar som ditt körkort om du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Intyget gäller i sex månader och endast på det finländska fastlandet. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.

Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt körprov.

Körrätt med AM-kort

För att köra mopedbil krävs alltid AM/121-körkort. Från och med den 19 januari 2013 har mopedkörkort (AM/120) inte längre gett körrätt för mopedbil.

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad