Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Dragande av släpvagn

Dragande av släpvagn kräver noggrannhet och omsorg. En felaktigt lastad och kopplad släpvagn är en risk i trafiken.

Dragande av släpvagn styrs av två saker:

  • Krav på körkort, definierat av dragbilens och släpvagnens högsta tillåtna (teoretiska) totalmassa
  • Största tillåtna massa på släpvagn = den information som huvudsakligen finns på dragbilens registerutdrag.

Med körkort i kategori B (dragbil: personbil vars totalmassa är högst 3 500kg) kan man dra släpvagn med vissa viktbegränsningar:

  • Till ett fordon i kategori B kan en släpvagn med en totalmassa på högst 750 kg kopplas.
  • Till ett fordon i kategori B går det även att koppla en släpvagn vars totalmassa är över 750 kg. Då kan kombinationens totalmassa dock vara högst 3 500 kg.

Med körkort för kombinationen B/96 får man köra en fordonskombination med en dragbil i kategori B (totalmassa högst 3 500 kg) och en släpvagn vars totalmassa överskrider 750 kg och fordonskombinationens totalmassa överskrider 3 500 kg men inte 4 250 kg. För att få kombinationen B/96 behöver du körkortstillstånd (Extern länk).

Med körkort i kategori BE får man köra fordonskombinationer med en dragbil i kategori B (totalmassa högst 3 500 kg) och ett släpfordon vars totalmassa är högst 3 500 kg. Då får kombinationens totalmassa vara högst 3 500 + 3 500 = 7 000 kg.

Läs mer om fordon som du får köra (Extern länk).

Uppdaterad