Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Internationellt körkort och att köra utomlands

Om du tänker köra ett motorfordon utanför Europa kan du behöva ett internationellt körkort.

Du hittar landspecifik information om huruvida du behöver ett internationellt körkort på Automobilförbundets webbplats (Extern länk).

Ett internationellt körkort motsvarar ett finskt körkort när det kommer till körkortets uppgifter. Det används tillsammans med det nationella körkortet. Endast ett internationellt körkort berättigar inte att framföra ett fordon.

I EU- och EES-länder kan du dock köra med endast ett finskt körkort. Dessutom kan du också köra med ett finskt tillfälligt körkort i de andra nordiska länderna.

Du kan beviljas ett internationellt körkort om

  • du har fyllt 18 år
  • du bor permanent i Finland och har ett giltigt körkort utfärdat i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat eller
  • om du bor utomlands i någon annan stat än en EU- eller EES-stat och du har ett giltigt finländskt körkort.

Ansökan om ett internationellt körkort lämnas till Automobilförbundet. (Extern länk)

Ansökan om ett internationellt körkort kan fyllas i vid Automobilförbundets kontor eller vid något av deras betjäningsställen i olika delar av Finland. Ansökan kan också lämnas in till Automobilförbundet per post. Närmare information om hur du ansöker om ett internationellt körkort och vilka bilagor som behövs för ansökan finns på Automobilförbundets webbplats.


I Finland har rätten att utställa internationella körkort getts till Automobilförbundet, under förutsättningen att körrätten granskas av Traficom.

Andra länkar

Uppdaterad