Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Körning med snöskoter

Körning med snöskoter verkar som en rolig och enkel vinterhobby, men man får inte köra var och hur som helst. Kom ihåg att man måste använda hjälm och ha åldern inne för att köra.

Vem får köra?

 • Den som har fyllt 15 år får köra snöskoter.
 • Vid körning på officiella snöskoterleder, när man korsar vägar eller vid körning med snöskoter längs en väg i vissa lagstadgade undantagsfall ska föraren ha körkort minst i klass T. 

Förarens utrustning

 • Hjälm är obligatorisk utrustning för snöskoterns förare och passagerare.
 • En ordentlig dräkt som är avsedd för snöskoterkörning och försedd med reflexer förbättrar säkerheten och skyddar mot vind och kyla.
 • Skoterskor minskar eventuella skador och körglasögon skyddar mot vind och dammande snö.
 • Handskar avsedda för snöskoterkörning värmer händerna och gör det lättare att använda reglagen.

Hastighetsbegränsningar

 • Snöskoterns högsta tillåtna hastighet i terräng på land är 60 km/h.
 • Då man i undantagsfall kör längs en väg är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h.
 • På istäckta vattenområden är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h, men på snöskoterspår 60 km/h.
 • Om skotern drar en släde som har passagerare är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h.

Transport av passagerare

Den som åker med på en snöskoter ska ha på sig hjälm. En passagerare i en sluten släde behöver inte ha hjälm, men i en öppen släde måste man ha hjälm. Man får transportera högst en passagerare på snöskotern, om det finns sits och fotstöd för passageraren och om detta är tillåtet enligt registreringsbeviset. Om antalet passagerare inte nämns i registreringsbeviset är sitsen och fotstöden den avgörande faktorn.

Var får man köra?

Man får köra snöskoter på

 • officiella snöskoterleder
 • snöskoterspår som upprätthålls av kommunerna och Forststyrelsen.

Snöskoterleder

Körning på vägar

Snöskoterkörning på vägar är noggrant reglerad

 • Man får inte köra snöskoter på vägar, vägområden, trottoarer, övergångsställen, cykelvägar eller vägrenar. Vägrenarna hör till vägområdet, och vägområdet sträcker sig ännu två meter utanför den yttre kanten av det dike eller den slänt som kantar vägen. Förbudet mot körning på vägar sträcker sig alltså utanför den plogade delen av vägen. Förenklat omfattar det den plogade delen, diket och vägslänten.
 • Man får ändå korsa en väg med snöskoter exempelvis om ett snöskoterspår fortsätter på andra sidan vägen. En snöskoterförare får använda en väg om det är omöjligt att framföra skotern utanför vägområdet på grund av svårframkomlig terräng. En typisk situation är en plats där man använder en bro för att ta sig över en älv som inte är frusen. Även då ska man i första hand använda en del av vägen som inte är plogad.
 • Det är tillåtet att köra till ett tankningsställe, om tankningsstället finns i spårets omedelbara närhet.
 • När man kör på en väg får man inte dra passagerare i en släde.
 • På skogsbilvägar får man köra snöskoter när de är snötäckta, om innehavaren av skogsbilvägen särskilt har stängt av vägen i fråga för andra motorfordon.

Kom också ihåg det här

 • Reglerna om rattfylleri gäller också snöskoterförare. Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille och gränsen för grovt rattfylleri är 1,2 promille.
 • På snöskoterlederna ska man följa bestämmelserna i vägtrafiklagen, och på lederna råder högertrafik.
 • Lämplig skyddsutrustning skyddar föraren, och en förutseende körhastighet som lämpar sig för situationen förebygger olyckor.
 • När man rör sig i terrängen ska man undvika att orsaka skador och olägenheter för naturen och den övriga omgivningen, fastigheter och naturnäringar, och man ska också undvika att orsaka onödiga störningar för boende och den övriga omgivningen.
 • En snöskoter måste vara registrerad och ha en trafikförsäkring. Registreringsskylten ska fästas vid snöskotern.
Uppdaterad