Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Lätta elfordon

Lätta elfordon och gånghjälpmedel blev lagliga fortskaffningsmedel i trafiken från och med den 1 januari 2016

Körkortskrav för lätta elfordon

  • Körkortskrav för lätta elfordon
  • Hjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots eller lätt elfordon: inga bestämmelser om körkortskrav För trygg användning bör man ändå beakta de eventuella ålders-, vikt- eller längdbegränsningar som tillverkaren har fastställt för produkten.
  • Cykel med motor i klass L1e-A (maxhastighet 25 km/h): inga körkortskrav.
  • Moped i klass L1e-B (strukturell hastighet högst 25 km/h): inga körkortskrav, åldersgräns 15 år.
  • Cykel i klass L1e-B (hastighet över 25 km/h men under 45 km/h): mopedkörkort eller utan mopedkörkort en person som fyllde 15 år före den 1 januari 2000.
  • Läs mer om eldrivna fortskaffningsmedel här.

Läs mer om eldrivna fortskaffningsmedel här. (Extern länk)

Uppdaterad