Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Den sökandes försäkran i samband med det första körkortet

När du ansöker om körkortstillstånd behöver du inte lämna in ett läkarutlåtande, utan du kan försäkra att du uppfyller hälsokraven då du ansöker om ditt första körkort i grupp 1.

Möjligheten att ge en egen försäkran om hälsotillståndet gäller körkort i grupp 1, det vill säga körkort för personbil, motorcykel, moped, mopedbil och traktor. Om du redan har ett körkort i grupp 1 behöver du inte ge någon ny försäkran om hälsotillståndet då du avlägger ett nytt körkort i samma grupp.

Försäkran ges på ansökningsblanketten. På baksidan av blanketten uppges de uppgifter som den sökande försäkrar att hen uppfyller. Den sökande ska också försäkra att synskärpan är tillräcklig och meddela om hen vid behov använder glasögon eller kontaktlinser.

Om du inte kan eller vill ge någon försäkran ska du lämna in ett läkarintyg över att du uppfyller kraven på körhälsa.

Försäkran om att sökanden uppfyller körhälsokraven gällande det första körkortet

Då du ansöker om ditt första körkort kan du försäkra att du uppfyller körhälsokraven och att du har den synskärpa som krävs för grupp 1 (AM/120, AM/121, A1, A2, A, T, B, BE).

Den binokulära synskärpan för båda ögonen tillsammans måste vara minst 0,5. Synskärpan måste ha kontrollerats behörigt (t.ex. undersökt av en optiker, läkare eller hälsovårdare).

Till ansökan om första körkort krävs inte läkarutlåtande om körförmågan om du inte har eller inte har haft något av följande sjukdomar, skador eller symtom som påverkar körhälsan:

 • Progressiv ögonsjukdom eller synsvårigheter trots eventuella glasögon/kontaktlinser
 • Diabetes
 • Hjärt- eller kärlsjukdom (t.ex. arytmi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, svår hypertoni eller strukturellt hjärtfel som påverkar prestationsförmågan)
 • Outredd bröstsmärta eller outredd andnöd vid ansträngning
 • Cirkulationsstörningar i hjärnan (t.ex. hjärninfarkt, hjärnblödning eller TIA-attack)
 • Sömnapné, svårigheter att hålla dig vaken, långvarig sömnlöshet eller oförklarlig trötthet
 • Psykisk störning eller sjukdom (t.ex. svår depression, paniksyndrom eller annan upprepad ångest, självdestruktivitet eller tidigare självmordsförsök, personlighetsstörning, bipolär sjukdom, schizofreni, vilken som helst sjukdom eller tillstånd på psykosnivå)
 • Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD), impulsivt beteende eller störningar i känsloreglering
 • Intellektuell funktionsnedsättning, även lindrig
 • Betydande inlärningssvårighet eller dyslexi
 • Aspergers syndrom, autism eller annat autismspektrumtillstånd
 • Neurologisk sjukdom eller skada (t.ex. svår migrän, epilepsi, narkolepsi, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, hjärntumör, medvetslöshetsanfall/medvetandestörning, hjärnskada eller ryggmärgsskada, CP-skada, även lindrig)
 • Minnesstörning, misstanke om minnessjukdom eller diagnostiserad minnessjukdom
 • Upprepad svindel, som stör normal funktion
 • Rikligt bruk av alkohol eller alkoholberoende
 • Användning av narkotika
 • Regelbunden eller upprepad användning av HCI-läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet eller är skadliga i trafiken (t.ex. sömnmedel, lugnande medel, starka smärtstillande medel, läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar)
 • Sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen som kan förhindra användning av fordonets manöverorgan (t.ex. nedsatt muskelkraft i en eller flera extremiteter eller nedsatt ledmobilitet, brister på fingrar eller andra extremiteter, kortvuxenhet)
 • Annan svår sjukdom (t.ex. svår lungsjukdom, svår insufficiens av levern eller njurarna, cancer eller tidigare organtransplantation, vilken som helst sjukdom som orsakar anfall)

Om du har eller har haft någon sjukdom, skada eller något symtom som nämns ovan eller om du inte kan försäkra att din synskärpa är tillräcklig, måste du bifoga ett separat läkarutlåtande om körförmågan angående uppfyllandet av körhälsokraven.

Att ge falsk information åt registermyndigheten är förbjudet enligt lagen och leder till återkallelse av körkortstillståndet (förvaltningslagen 50 §).

Uppdaterad