Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Förarens körhälsa

Traficom gör upp anvisningar och blanketter för läkare som ska bedöma körhälsan hos förare av fordon i vägtrafik. Traficom har inte behörighet att ta ställning till enskilda personbedömningar inom vägtrafiken. Ett läkarutlåtande ska alltid lämnas in till Traficoms serviceproducent Ajovarma i samband med ansökan om körkort.

Polisen ansvarar för övervakningen av förarnas körförmåga och körhälsa och kan fatta beslut om åtgärder såsom körförbud. Ett läkarutlåtande ska lämnas in till polisen när det är fråga om övervakning av körhälsan.

Lämna in ett läkarutlåtande till Ajovarma som en bilaga till ansökan när

Polisen ansvarar för att övervaka körhälsan

Ett läkarutlåtande i anslutning till övervakning av körhälsan ska lämnas in till polisen i följande fall:

  • kunden är på grund av en viss ålder skyldig att lämna in ett läkarutlåtande (innehavare av lastbils- och/eller busskörkort)
  • kunden är ålagd att lämna in ett förtida läkarutlåtande eller
  • kunden har fått ett särskilt föreläggande av polisen att lämna in ett utlåtande.

Traficom skickar ett brev om läkarutlåtande som ska lämnas in vid en viss ålder och om förtida läkarutlåtande. En blankett med förhandsuppgifter medföljer.

  • Fyll i blanketten med förhandsuppgifter (Extern länk) som medföljer Traficoms brev. Eventuella frågor om blanketten kan ställas till läkaren i samband med läkarundersökningen.
  • Ta med körkortet och den ifyllda blanketten med förhandsuppgifter till läkarundersökningen.

Även om kunden inte fått något brev, är hen ändå skyldig att lämna in ett utlåtande till polisen. Läkaren ska skicka utlåtandet direkt till polisen, men kunden kan även lämna in det själv.

Mer information om skyldigheten att lämna in ett läkarutlåtande till polisen får du hos polisen (Extern länk). Den som försummar att lämna in ett läkarutlåtande kan meddelas körförbud av polisen.

Läkarutlåtande på grund av en viss ålder (körkort för lastbil eller buss)

För att behålla ditt körkort för lastbil eller buss utfärdat före den 19 januari 2013 ska du lämna in ett läkarutlåtande till polisen vart femte år från det att du fyller 50, 55, 60 och 65 år.

  • OBS! Den 1 november 2016 började Finland tillämpa en tidsbegränsning på körkort och även på dupletter av körkort i enlighet med körkortsdirektivet. Detta ändrade inlämningscykeln för läkarutlåtanden i grupp 2 för de personer som har beställt ett nytt körkort efter den 1 november 2016. Dessa personer ska lämna in läkarutlåtandet till Ajovarma först när giltigheten för den duplett som de beställt upphör och de förnyar sin körrätt. Ett läkarutlåtande bifogas första gången i samband med ansökan om förnyande av körkortet när den som förnyar körkortet har fyllt 45 år.

Du behöver emellertid inte lämna in ett läkarutlåtande om du av någon annan anledning under de senaste fem åren redan har lämnat in ett läkarutlåtande till polisen eller Traficoms serviceproducent Ajovarma som behandlar körkortsärenden.

Blanketter och anvisningar

Blankett med förhandsuppgifter (Extern länk)(Blanketten fylls i på förhand före läkarundersökningen)

Körrätt i grupp 1:

AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T

Körrätt i grupp 2:

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Uppdaterad