Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Ut i trafiken efter längre paus

Det händer att det blir en längre paus i körandet, av en orsak eller en annan. Det är ingen god idé att sätta sig bakom ratten utan att repetera de huvudsakliga reglerna och gå igenom hur trafiken och omgivningen har förändrats sedan senast.

Förändringar i kör- och trafikmiljön

Oberoende om det handlar om månader eller år sedan du senast satte dig bakom ratten är det en god idé att repetera vägmärkena. Passa på att ta en titt på hur trafikmiljön har förändrats: finns det till exempel nya trafikmedel, ny teknik eller nya rutter? Har trafikvolymen eller rusningstrafiken ökat i de områden där du rör dig?


Tips efter en paus från körandet

Bli bekant med fordonet och dess teknik

Om du köper ett nytt fordon, be försäljaren förevisa bilens egenskaper och den nya fordonstekniken. Det är viktigt att du klarar av att använda och hantera fordonet i alla situationer. Fråga om bilaffären har kurser i ny bilteknik. Läs manualen noggrant så att du kan använda bilens alla funktioner. Var proaktiv – fråga t.ex. vana förare bland dina bekanta om bilarnas nya egenskaper.

Öva dig i att köra och använda bilen. Välj lugna områden i början, till exempel tomma parkeringsplatser.

Fråga efter privatlektioner på en bilskola

Om du känner att du behöver stöd till ditt eget lärande kan du få professionell undervisning på en bilskola. (Extern länk) Det finns bilskolor med kortare eller längre repeteringskurser på vilka du kan uppdatera dina kunskaper och färdigheter. Du kan också fråga efter skräddarsydd undervisning i saker som känns svåra eller som gör dig nervös.

En liten mängd undervisning och stöd kan vara allt som behövs för att det ska gå lättare att börja köra igen. Information finns bl.a. på Trafikskyddets (Extern länk).

Var proaktiv – föreslå eller fråga om upprätthållande förarkurser t.ex. på jobbet eller i dina hobbygrupper.

Kollektivtrafik och samåkning är goda alternativ

Att åka kollektivt är ett fungerande alternativ i städer och tätorter. Det kan också finnas andra mobilitetstjänster i ditt område. Det är dessutom alltid en god idé att utreda möjligheterna till samåkning. Du gör klokt i att fundera på och analysera ditt eget behov att köra bil i varje situation och dina egna utvecklingsbehov som förare.

 

Ett tag sedan du körde? Tänk på följande:

  • Ta dig tid att bli bekant med fordonet och dess manöverorgan.
  • Ta en erfaren förare till stöd, t.ex. en kompis, make/a, sambo eller någon annan.
  • Gå igenom de grundläggande sakerna, sök fram information och öva upp körandet under lugna tider och i områden med lite trafik.
  • Kom ihåg att bilskolor har undervisning också för andra än de som ska ta körkortet.
  • Kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster är alternativ till att köra själv.
Uppdaterad