Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Utbildning för körkort för buss

 För att avlägga busskörkort behöver du både teori- och körundervisning.

Varifrån?

Den utbildning som behövs för bussförarexamen kan du få

 • hos en bilskola
 • vid en yrkesläroanstalt
 • med undervisningstillstånd

 

Utbildningens omfattning

Körrätt som söksD1 D D1E DE 
UndervisningsformTeoriKörTeoriKörTeoriKörTeoriKör

Giltig körrätt i kategori B

15152740----

Giltig körrätt i kategori C1 eller C

9101530----

Giltig körrätt i kategori D1

--615810--

Giltig körrätt i kategori D

----810810

Omfattning av kompletterande utbildning (giltig yrkeskompetens)

335103333

 

Med en kompletterande utbildning får du delta i förarexamen på följande villkor:

 • du har avlagt utbildning för grundläggande yrkeskompetens och du har ett yrkeskompetensbevis eller en anteckning om yrkeskompetens specialvillkor på ditt körkort som har utfärdats minst ett år före förarexamen eller
 • din körrätt för buss har börjat före den 10 september 2008 och du har giltig yrkeskompetens och
  du har inte avlagt någon annan förarexamen där du utnyttjat din yrkeskompetensgrund under föregående år.

 

Kompetens som krävs

I förarutbildning för busskörkort ska ingå undervisning om fordonets särskilda egenskaper så att föraren kan

 • använda, manövrera och köra fordonet rätt och enligt trafikreglerna,
 • beakta varierande trafiksituationer och trafikmiljöer och
 • köra på ett säkert, ekonomiskt, ekologiskt och flexibelt sätt.

Utbildningen ska även innefatta

 • den utbildning i första hjälpen som behövs för aktiva insatser på en olycksplats och
 • undervisning i defensivt körsätt för upptäckande och undvikande av farliga trafiksituationer.

Förarutbildningen ska innefatta teori- och körundervisning för den aktuella kategorin.

Utbildningen ska följa den läroplan som Transport- och kommunikationsverket fastställt.

Mer information om utbilningen och utbildningsarrangörer

Uppdaterad