Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Handlingar som behövs för att skaffa körkort för motorcykel

Beroende på motorcykelns storlek behöver du ett körkort i kategorin A1, A2 eller A för att få köra motorcykel. För att skaffa ett sådant körkort behöver du följande handlingar:

Körkortstillstånd

Före du kan anmäla dig till förarexamen måste du ha ett körkortstillstånd

Handlingar som behövs för förarexamen

Handlingar som behövs för teoriprovet

Dessutom ska du ha ansökt om körkortstillstånd och tillståndet ska vara i kraft. Uppgifter om körkortstillståndet kontrolleras i systemet.

Handlingar som behövs för körprovet

  • Undervisnings- och examensintyg (E100) (Extern länk). Blanketten fås från din bilskola eller undervisningstillståndslärare. För körprovet ska alla uppgifter i intyget ha fyllts i. Intyget måste vara original, pappersintyg.
  • Ett bildförsett, giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller identitetskort med bild som beviljats av polisen.

Dessutom ett giltigt körkortstillstånd. Uppgifter om körkortstillståndet kontrolleras i systemet.

Sköt dina ärenden hos Ajovarma

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Ta reda på var ditt närmaste Ajovarma-serviceställe (Extern länk) finns och boka tid (Extern länk) för att skaffa handlingar.

Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand.

Traficoms national kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Uppdaterad