Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Att skaffa motorcykelkörkort

För att köra en motorcykel behöver du en körrätt för kategori A1, A2 eller A beroende på motorcykelns storlek.

  • Kategori A1 ger rätt att köra en lätt motorcykel, kategori A2 en medelstor motorcykel och kategori A också de allra största motorcyklarna.
  • Åldersgränsen i kategori A1 är 16 år och i kategori A2 18 år. Åldersgränsen för ett körkort i kategori A är 24 år, om kortet avläggs med en förarexamen som första motorcykelkategori.

Om du vill skaffa motorcykelkörkort via förarexamen sker det genom att gå igenom följande tre steg:

1

Körkortstillstånd

För att få körkort krävs körkortstillstånd . Ett tillstånd kan beviljas tidigast ett år innan du uppnår den ålder som krävs. Tillståndet är i kraft i tre år. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet.

2

Förarundervisning

Du kan skaffa förarundervisning antingen via bilskolan eller med undervisningstillstånd eller genom att kombinera dessa. Du kan få undervisning redan innan du ansöker om körkortstillstånd, om du är elev i en bilskola eller din lärare har beviljats undervisningstillstånd.

Förarundervisningen för motorcykel innefattar minst 5 timmar undervisning. Dessutom ska du gå minst 4 timmar Utbildning för det första körkortet om du inte har körkort för något annat motorfordon, t.ex. traktor eller moped.

3

Förarexamen

Syftet med förarexamen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer samt kan handla som en ansvarsfull förare i trafiken. Förarexamen består av ett teoriprov och ett körprov. I början av körprovet görs ett manöverprov. För att få delta i manöverprovet måste du först ha klarat av teoriprovet.

Du kan delta i proven enligt följande:

  • Kategori A1: du kan delta i teoriprovet en månad innan du fyller 16, du kan genomföra körprovet och få körkort tidigast som 16-åring.
  • Kategori A2: du kan delta i teoriprovet en månad innan du fyller 18, du kan genomföra körprovet och få körkort tidigast som 18-åring.
  • Kategori A: du kan delta i teoriprovet en månad innan du fyller 24, du kan genomföra körprovet och få körkort tidigast som 24-åring.

I teoriprovet du ska ha med dig ett intyg över genomförd utbildning för det första körkortet (4 timmar), om det är fråga om ditt första körkort. Om du är minderårig måste du även ha vårdnadshavarens undertecknade samtycke för kategori A1.

Vid kör- och manöverprovet för kategorierna A1, A2 och A ska föraren ha följande obligatoriska utrustning:

  • en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik samt skyddsglasögon när hjälmen saknar visir;
  • motorcykelbyxor försedda med knäskydd och avsedda för användning i vägtrafik;
  • motorcykeljacka försedd med armbågs- och axelskydd och avsedd för användning i vägtrafik;
  • motorcykelhandskar försedda med skydd och avsedda för användning i vägtrafik; samt
  • motorcykelskor.

En köroverall godkänns vid körprovet om den uppfyller samma krav som ställs på motorcykeljacka och -byxor. Eventuella brister i utrustningen (t.ex. skrubbade partier och revor) får inte påverka utrustningens säkerhet. De skydd som krävs måste hållas på plats i utrustningen under körprovet. En förutsättning för deltagande i provet är att korrekt utrustning används.

Körkortstillstånd, teoriprov, manöverprov och körprov vid Ajovarmas serviceställe

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Där avläggs även teoriprovet och körprovet. Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand: 

Boka tid till Ajovarmas närmaste serviceställe (Extern länk)

Traficoms riksomfattande kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Körkortet hem på posten

Efter godkänt körprov får du ett intyg över förarexamen som du kan använda för att köra i Fastlandsfinland under sex månader. Intyget fungerar som ditt körkort när du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.

Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt körprov.

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad