Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Uppgradering av körkortskategori för motorcykel

Du kan uppgradera ett körkort i kategori A1 till ett körkort i kategori A2 tidigast vid 18 års ålder och ett körkort i kategori A2 till kategori A tidigast vid 20 års ålder. Om du inte tidigare har haft ett körkort i kategori A2, kan du emellertid få ett körkort i kategori A först vid 24 års ålder genom att utföra förarexamen.

Du kan uppgradera ett körkort för motorcykel till en högre motorcykelkategori genom att

  • delta i förarundervisning,
  • utföra ett manöverprov och ett körprov eller
  • utföra förarexamen (teori-, manöver- och körprov).

Uppgradering av kategori A1 till kategori A2

Om du är minst 18 år och har ett körkort av kategori A1 som du fått minst två år sedan, kan du uppgradera ett körkort av kategori A1 till kategori A2:

  • genom förarundervisning (7 timmar, varav 2 timmar teoriundervisning och 5 timmar körundervisning). Bilskolan ger dig ett undervisningsintyg över förarundervisningen, detta intyg ska lämnas in till Ajovarmas serviceställe som bilaga till ansökan om körkortstillstånd (I detta fall kan du inte lämna körtstillståndsansökan via Traficoms e-tjänst).Undervisningen kan inte ges med undervisningstillstånd.

eller

  • genom att utföra ett manöverprov och körprov för kategori A2. För detta ändamål ska du ansöka om körkortstillstånd . (I detta fall kan du inte lämna körtstillståndsansökan via Traficoms e-tjänst).

Om du vill ha ett körkort i kategori A2 redan innan du har uppnått 2 års körerfarenhet, ska du utöver förarundervisningen (5 timmar körundervisning) avlägga förarexamen (teori-, manöver- och körprov). Du måste ha uppnått minimiåldern 18 år också här.

Om du har ett körkort i kategori A1 och du vill uppgradera det direkt till kategori A, ska du delta i den förarundervisning som krävs och avlägga förarexamen. Ålderskravet är då 24 år.

Uppgradering av kategori A2 till kategori A

Om du är minst 20 år och har ett körkort av kategori A2 som du fått minst två år sedan, kan du uppgradera ett körkort av kategori A2 till kategori A

  • genom förarundervisning (7 timmar, varav 2 timmar teoriundervisning och 5 timmar körundervisning). Bilskolan ger dig ett undervisningsintyg över förarundervisningen, detta intyg ska lämnas in till Ajovarmas serviceställe som bilaga till ansökan om körkortstillstånd. (I detta fall kan du inte lämna körtstillståndsansökan via Traficoms e-tjänst).Undervisningen kan inte ges med undervisningstillstånd.

eller

  • genom att utföra ett manöverprov och körprov för kategori A. För detta ändamål ska du ansöka om körkortstillstånd  hos Ajovarma. (I detta fall kan du inte lämna körtstillståndsansökan via Traficoms e-tjänst).

Du kan också få ett körkort i kategori A utan separat körerfarenhet genom att utföra förarundervisning (5 timmar) och avlägga förarexamen. Ålderskravet är då 24 år. I detta fall kan du lämna in körtstillståndsansökan via Traficoms e-tjänst eller hos Ajovarma.

Övningstillstånd för motorcykel

Traficom kan bevilja övningstillstånd för övningskörning med motorcykel i trafik. Tillståndet kan också beviljas för höjning av körkortskategori om den sökande utför förarexamen. Övningen sker på egen hand utan bilskollärare. Läs mer om övningstillstånd här .

Uppgradering av körkort

Du kan ansöka om körtillstånd med förarexamen för kategorierna AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B och BE i Traficoms e-tjänst.

För att kunna använda tjänsten krävs att du åtminstone har körrätt för ett körkort i grupp 1 och att du ansöker om uppgradering specifikt via examensprestation (teori-, manöver- och körprov).

Läs mer om villkoren för uppgraderingstjänsten i e-tjänsten (Extern länk).

Om du i samband med uppgraderingen av körkortet måste lämna in bilagor (t.ex. undervisningsintyg) eller om du vill uppgradera din körkortskategori till en kategori i grupp 2, måste du besöka Ajovarma (Extern länk) för att uppgradera körkortet.

Uppdaterad