Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Handlingar som behövs för att skaffa körkort för traktor

För att köra traktor behöver du ett körkort i kategori T.

För att skaffa ett sådant körkort behöver du följande handlingar:

Körkortstillstånd

Före du kan anmäla dig till förarexamen måste du ha ett körkortstillstånd .

Handlingar som behövs för förarexamen

Handlingar som behövs för teoriprovet

  • Undervisnings- och examensintyg (E100). Blanketten fås från din bilskola eller undervisningstillståndslärare. För teoriprovet är intyget endast delvis ifyllt, resten av uppgifterna fylls i efter provet.Intyg över 
  • Utbildning för det första körkortet som omfattar 4 timmar, om du ansöker om körkort för första gången.
  • Samtycke av din officiella vårdnadshavare , om du är under 18 år. Uppgifter om vårdnadshavaren kontrolleras i befolkningsdatasystemet i samband med handläggningen av ansökan.
  • Ett bildförsett, giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller identitetskort med bild som beviljats av polisen.

Dessutom ska du ha ansökt om körkortstillstånd  och tillståndet ska vara i kraft. Uppgifter om körkortstillståndet kontrolleras i systemet.

Sköt dina ärenden hos Ajovarma

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Ta reda på var ditt närmaste Ajovarma-serviceställe (Extern länk) finns och boka tid (Extern länk) för att skaffa handlingar.

Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand.

Traficoms national kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Uppdaterad