Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Körkortets giltighetstid

Alla nya körkort som utfärdats efter 19.1.2013 är beviljade på viss tid.

Ditt körkort är giltigt enligt följande:

  • Körkort för personbil, motorcykel, moped och traktor gäller 15 år i sänder. När du har fyllt 65 år gäller körkortet 5 år i sänder.
  • Körkort för lastbil och buss är i kraft 5 år i sänder. När du har fyllt 68 år gäller körkortet högst 2 år i sänder.

Vi skickar dig ett brev när giltighetstiden för ditt körkort håller på att gå ut eller om det krävs några andra åtgärder av dig för att hålla körkortet i kraft.

Breven skickas till den adress i Finland som du har enligt befolkningsdatasystemet. Traficom skickar inte brev till finländare som bor utomlands.

Giltighetstiderna för gamla körkort ändrades i början av 2013

Ikraftträdandet av körkortslagen 19.1.2013 medförde ändringar även i giltighetstiden för de körkort som beviljats före lagändringen.

Körkortet gäller endast till 18.1.2033, även om ett senare sista giltighetsdatum har antecknats på kortet.

Så här påverkar beställningen av en duplett av körkortet giltighetstiden för din körrätt.

Ytterligare information

Giltighetstid för duplett av körkort fr.o.m. 1.11.2016

Förnyande av körkort

Körrättskategorierna:

  • Grupp 1: AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B och BE
  • Grupp 2: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
Uppdaterad