Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Giltighetstiderna för dupletter av körkort

Giltighetstiden för dupletter som beställs till körkort som beviljats före 19.1.2013 ändrades 1.11.2016. Tidigare gällde dupletterna till den 18 januari 2033 eller till 70-årsdagen.

Giltighetstiderna för dupletter från och med 1.11.2016

Grupp 1: Körkort som berättigar till framförande av personbil, moped, motorcykel, traktor

En duplett av körkortet beviljas för 15 år, men högst till 70-årsdagen. För personer som har fyllt 65 år beviljas dock körkortet för 5 år i sänder.

Grupp 2: Körkort som berättigar till framförande av lastbil och buss

En duplett av körkortet beviljas för 5 år, men högst till 70-årsdagen. För personer som har fyllt 68 år beviljas dock körkortet för 2 år i sänder.

Om körkortet överensstämmer med de fastställda tiderna i körkortslagen (2, 5 eller 15 år), beviljas dupletten för den återstående fastställda tiden.

En duplett av körkortet ska sökas när

  • körkortsinnehavarens namn har ändrats
  • körkortet har förkommit, stulits eller förstörts
  • specialvillkoren i körkortet har ändrats
  • kunden ansöker om alkolåsövervakad körrätt hos polisen
  • körkortets kategori har sänkts

  Körkortskategorier

  Grupp 1: AM/120, AM/121, T, LT, A1, A2, A, B, T

  Grupp 2: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

  Uppdaterad