Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Handlingar som behövs för att skaffa körkort för lastbil

För att köra lastbil behöver du körkort i kategori C. För att skaffa ett sådant körkort behöver du följande handlingar:

Körkortstillstånd

Före du kan anmäla dig till förarexamen måste du ha ett körkortstillstånd .

Handlingar som behövs för förarexamen

Handlingar som behövs för teoriprovet

  • Undervisnings- och examensintyg (E100 (Extern länk)). Blanketten fås från din bilskola, läroanstalt eller undervisningstillståndslärare. För teoriprovet är intyget endast delvis ifyllt, resten av uppgifterna fylls i efter provet.
  • Ett godkännandedokument från läroanstalten, om du är under 21 år och saknar yrkeskompetens.
  • Ett bildförsett, giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller identitetskort med bild som beviljats av polisen.
  • Dessutom ska du ha ansökt om körkortstillstånd och tillståndet ska vara i kraft. Uppgifter om körkortstillståndet kontrolleras i systemet.

Handlingar som behövs för körprovet

  • Undervisnings- och examensintyg (original pappersintyg E100 (Extern länk)). Blanketten fås från din bilskola, läroanstalt eller undervisningstillståndslärare. För körprovet ska alla uppgifter i intyget ha fyllts i.
  • Ett bildförsett, giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller identitetskort med bild som beviljats av polisen.
  • Ett giltigt körkortstillstånd .

Sköt dina ärenden hos Ajovarma

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Ta reda på var ditt närmaste Ajovarma-serviceställe (Extern länk) finns och boka tid (Extern länk) för att skaffa handlingar.

Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand.

Traficoms national kundtjänst:

Kundtjänst (Extern länk)

Uppdaterad