Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Utbildning för körkort för lastbil

För att avlägga lastbilskörkort behöver du både teori- och körundervisning.

Varifrån?

Den utbildning som behövs för lastbilförarexamen kan du få

 

Utbildningens omfattning till 1.12.2018

Körrätt som söksC1 C C1E CE 
UndervisningsformTeoriKörTeoriKörTeoriKörTeoriKör

Giltig körrätt i kategori B

231210----

Giltig körrätt i kategori BD1 eller BD

231210----

Giltig körrätt i kategori C1

  3533--

Giltig körrätt i kategori C

----331530

Giltig körrätt i kategori C1E

--35--720

Omfattning av kompletterande utbildning (giltig yrkeskompetens)

--1233510

 

Utbildningens omfattning från 1.12.2018

Körrätt som söksC1 C C1E CE 
UndervisningsformTeoriKörTeoriKörTeoriKörTeoriKör

Giltig körrätt i kategori B

231210----

Giltig körrätt i kategori BD1 eller BD

231210----

Giltig körrätt i kategori C1

--10733--

Giltig körrätt i kategori C

----331530

Giltig körrätt i kategori C1E

--107--1227

Omfattning av kompletterande utbildning (giltig yrkeskompetens)

--1233510

 

Med en kompletterande utbildning får du delta i förarexamen på följande villkor:

  • Din körrätt för lastbil har börjat före den 10 september 2009 och du har giltig yrkeskompetens och du har inte avlagt någon annan förarexamen där du utnyttjat din yrkeskompetensgrund under föregående år.

Kompetens som krävs

I förarutbildning för lastbilskörkort ska ingå undervisning om fordonets särskilda egenskaper så att föraren kan

  • använda, manövrera och köra fordonet rätt och enligt trafikreglerna,
  • beakta varierande trafiksituationer och trafikmiljöer och
  • köra på ett säkert, ekonomiskt, ekologiskt och flexibelt sätt.

Utbildningen ska även innefatta

  • den utbildning i första hjälpen som behövs för aktiva insatser på en olycksplats och
  • undervisning i defensivt körsätt för upptäckande och undvikande av farliga trafiksituationer.

Förarutbildningen ska innefatta teori- och körundervisning för den aktuella kategorin.

Utbildningen ska följa den läroplan som Transport- och kommunikationsverket fastställt.

Uppdaterad